Göteborg, 20-21/10
|
SV
/
EN

Future of Democracy

Future of Democracy Summit samlar ledare och beslutsfattare från samhällets olika sektorer för att gemensamt ta sig an frågan hur Sverige kan moderniseras med hjälp av ny teknik och samtidigt slå vakt om demokratiska värden.

Summit 2022

Future of Democracy Summit

  13 juni ses vi igen!

  Om Summit 2022

  Summit 2021

  Sustainable citizenship in a digital age

  Future of Democracy Summit är en årligen återkommande summit om framtidens demokrati, modernisering och AI. Det första mötet anordnades i oktober 2021.

  • Nationellt fokus med internationell utblick. Lokal och regional förankring.
  • Riktar sig till beslutsfattare och ledare inom näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor.
  • Personligt inbjudna gäster på plats. Innehållet tillgängliggörs i efterhand.

  Keynotes och diskussioner från Future of Democracy Summit 2021

  Round table discussion
  Editing broadcast from Future of Democracy Summit
  Camera filming a key note
  People in front of screens
  Discussion over fikaPeople in front of screens
  Citat från rundabordssamtal:

  “Vi har stora möjligheter i Sverige, stora nog att ha bra universitet, sjukvård av hög klass, men samtidigt så pass små att vi kan samla ihop oss. I det här rummet sitter ju typ alla. Men vi måste bli bättre på att ha självinsikt, Sverige är bra, men vi är inte bäst.”

  “Samverkan kan inte vara ett mål i sig, utan är ett medel för att på ett effektivt sätt uppnå ett uttalat mål. Man behöver inte bara arbeta tillsammans kommuner och regioner emellan, utan även multidisciplinärt, där programmerare och kodare arbetar tillsammans med jurister och socialsekreterare.”

  “Vi har väldigt starka kommuner i Sverige och det har skapat tillit i samhället, men samtidigt har olika regioner olika digitala plattformar, journalsystem osv. Det finns ingen standardisering, svårt att flytta och få med. Varje region har rätt att bestämma hur digitalisering ska ske i varje kommun, det fungerar inte.”

  “Brist på kunskap på i ledarskapet. Frågor kring digitalisering och AI hamnar på IT-avdelningen istället för i styrelserummet. Ledare behöver förstå hur AI påverkar deras verksamhet och hur den kan användas för att effektivisera i deras verksamhet.”

  “Det är värderingar, inte teknik, som bör driva digitaliseringen.”

  Vi verkar för att…

  Öka kunskapen kring frågor om samhällets utveckling i en tid präglad av snabba och genomgående förändringar, så att fler beslutsfattare och medborgare engagerar sig och tar ansvar för hur modern teknik kan och bör användas.

  Accelerera samverkan, dialog och policyutveckling kring samhällets digitala transformation, modernisering och AI, av välfärden såväl som av kommersiella verksamheter.

  Moderniseringen sker i samklang med demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

  Sverige ska vara ett föregångsland för medborgerliga rättigheter och tillit i den digitala transformationen.

  Pre-school kids

  Om Future of Democracy

  Future of Democracy vill värna och utveckla de demokratiska perspektiven när samhället förändras och moderniseras.

  Initiativtagare är de nationella forsknings- och innovationsplattformarna AI Sweden och Medier & demokrati. Tillsammans representerar de:

  • Dynamisk och neutral innovationsmiljö
  • Nationellt ledande forskning och utveckling inom tillämpad AI
  • Nationell samverkansplattform för medieinnovation och demokrati

  Programgrupp

  Karin Hübinette

  Karin Hübinette

  Projektledare
  karin.hubinette@lindholmen.se

  Karin Hübinette, konsult inom medie- och kommunikationsområdet har lång bakgrund som journalist och programledare inom SVT. Karin har även arbetat som Client manager för reklambyrån Forsman & Bodenfors. Hon är idag ordförande för Institutet för Mediestudier.

  Cecilia Malmström

  Cecilia Malmström

  Senior rådgivare
  cecilia.malmstrom@lindholmen.se

  Cecilia Malmström har varit Europaparlamentariker, EU-minister och EU-kommissionär, senast med ansvar för internationell handel. Hon har en doktorsexamen i statskunskap och har arbetat på Göteborgs Universitet. Just nu är hon senior fellow på den amerikanska tankesmedjan PIIE.

  Jenny Wiik

  Martin Holmberg

  Senior rådgivare
  martin.holmberg@lindholmen.se

  Martin Holmberg leder forsknings- och innovationsprogrammet Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park. Han har en mångårig bakgrund inom nyhetsmedier, som journalist och som redaktionell ledare, varav de flesta åren på Göteborgs-Posten. Han har haft chefsroller inom digital utveckling och ingått i olika ledningsgrupper. Kopplat till uppdragen ovan har han i två decennier haft förmånen att föreläsa om medieutveckling.

  Göran Lindsjö

  Göran Lindsjö

  Senior rådgivare
  goran.lindsjo@ai.se

  Göran Lindsjö, Washington DC, är rådgivare åt bl a företagsledare och politiker i Nordamerika och Europa inom strategiska AI-frågor. Han har många års erfarenhet som serieentreprenör inom AI, styrelsearbete, advisory boards samt Regeringskansliet där han arbetat med styrningsfrågor inom digitalisering av svensk offentlig förvaltning. Han är ofta anlitad som inspiratör och föreläsare. Göran är även senior rådgivare till AI Sweden.

  Jenny Wiik

  Mikael Ljungblom

  Senior rådgivare
  mikael.ljungblom@ai.se

  Mikael Ljungblom har arbetat som politiskt sakkunnig på näringsdepartementet, som pressereterare i riksdagen och som tjänsteman på Sveriges ständiga representation i Bryssel. Han har under flera år rört sig i skärningspunkten av samhällsutveckling, digitalisering och kommunikation. Idag arbetar Mikael som kommunikations- och public affairschef för Sveriges nationella AI-center, AI Sweden.

  Ingrid Geeradts

  Ingrid Geeraedts

  Assisterande projektledare
  ingrid.geeraedts@ai.se

  Ingrid Geeraedts är kommunikatör på AI Sweden och läste globala studier med inriktning på internationella relationer. Hon har skrivit analyser och rapporter om teknisk diplomati, den politiska maktkampen inom AI-utveckling och EU:s användning av teknologi för ansiktsigenkänning.

  Carl-Martin Vikingsson

  Carl-Martin Vikingsson

  Presskontakt
  carl-martin.vikingsson@ai.se

  Carl-Martin Vikingsson är projektledare och strateg på Lindholmen Science Park och konsult inom kommunikation och public affairs. Tidigare har han bland annat jobbat som pressekreterare på regeringskansliet.

  Carl-Martin Vikingsson

  Katarina Andersson

  Redaktör
  katarina.andersson@lindholmen.se

  Katarina Andersson, är frilansande journalist med uppdrag för bland annat SVT. Hon har har i många år bevakat tech- och digitaliseringsfrågor. Bland annat som Aftonbladets Silicon Valley-korrespondent, baserad i San Francisco, som producent på Sveriges Radio och som programledare för Breakit Live. Katarina har också varit verksam i Publicistklubbens styrelse.

  Kontakta Future of Democracy
  Tack! Du kommer snart få svar från oss.
  Oops! Något gick snett. Försök igen, eller skicka oss ett mejl på info@futureofdemocracy.se.
  Världen stöps om. Digitaliseringen innebär nya utmaningar för demokratiska samhällen. Vi står inför fantastiska möjligheter och stora risker. Grundläggande värden står på spel.

  Vi kan inte vänta.