Göteborg, 20-21/10
|
SV
/
EN

Future of Democracy

Future of Democracy samlar ledare och beslutsfattare från samhällets olika sektorer för att gemensamt ta sig an frågan hur Sverige kan moderniseras med hjälp av ny teknik och samtidigt slå vakt om demokratiska värden.

13 maj kl.19.00 på Kulturhuset i Stockholm

EU-debatt om demokrati, AI och Europas framtid

EU-debatt, EU-politiker

Se debatten på vår YouTube-kanal

Europa står inför en utmanande tid, en åldrande befolkning, maktcentrum som förskjuts från det globala nord till det globala syd. Klimatförändringar, säkerhetshot - både militära och digitala blir alltmer akuta. Demokratin är på tillbakagång i världen, kommer Europa stå pall och hur ska utmaningarna mötas?

Samtidigt pågår en kapplöpning inom AI-området, ett fåtal globala tech-bolag leder utvecklingen och Europa halkar efter. AI spås ge stora samhällsvinster på flera områden, men utvecklingen oroar också. Går den att kontrollera?

Hur säkrar vi integritet och mänskliga rättigheter utan att gå miste om utveckling och nytänkande? Hur många jobb försvinner och kommer alla klara de nya? Vad vill de svenska EU-kandidaterna och deras partier?

Deltagande politiker
Martin Hallander (KD)
Pär Holmgren (MP)
Arba Kokalari (M)
Evin Incir (S)
Dick Erixon (SD)
Abir Al-Sahlani (C)
Marta Aguirre (V)
Simona Mohamsson (L)

Vi verkar för att…

Öka kunskapen kring frågor om samhällets utveckling i en tid präglad av snabba och genomgående förändringar, så att fler beslutsfattare och medborgare engagerar sig och tar ansvar för hur modern teknik kan och bör användas.

Accelerera samverkan, dialog och policyutveckling kring samhällets digitala transformation, modernisering och AI, av välfärden såväl som av kommersiella verksamheter.

Moderniseringen sker i samklang med demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Sverige ska vara ett föregångsland för medborgerliga rättigheter och tillit i den digitala transformationen.

Världen stöps om. Digitaliseringen innebär nya utmaningar för demokratiska samhällen. Vi står inför fantastiska möjligheter och stora risker. Grundläggande värden står på spel.

Vi kan inte vänta.

Pre-school kids

Om Future of Democracy

Future of Democracy vill värna och utveckla de demokratiska perspektiven när samhället förändras och moderniseras.

Initiativtagare är de nationella forsknings- och innovationsplattformarna AI Sweden och Medier & demokrati. Tillsammans representerar de:

  • Dynamisk och neutral innovationsmiljö
  • Nationellt ledande forskning och utveckling inom tillämpad AI
  • Nationell samverkansplattform för medieinnovation och demokrati

Programgrupp

Karin Hübinette

Karin Hübinette

Projektledare
karin.hubinette@lindholmen.se

Karin Hübinette, konsult inom medie- och kommunikationsområdet har lång bakgrund som journalist och programledare inom SVT. Karin har även arbetat som Client manager för reklambyrån Forsman & Bodenfors. Hon är idag ordförande för Institutet för Mediestudier.

Cecilia Malmström

Cecilia Malmström

Senior rådgivare
cecilia.malmstrom@lindholmen.se

Cecilia Malmström har varit Europaparlamentariker, EU-minister och EU-kommissionär, senast med ansvar för internationell handel. Hon har en doktorsexamen i statskunskap och har arbetat på Göteborgs Universitet. Just nu är hon senior fellow på den amerikanska tankesmedjan PIIE.

Jenny Wiik

Martin Holmberg

Senior rådgivare
martin.holmberg@lindholmen.se

Martin Holmberg leder forsknings- och innovationsprogrammet Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park. Han har en mångårig bakgrund inom nyhetsmedier, som journalist och som redaktionell ledare, varav de flesta åren på Göteborgs-Posten. Han har haft chefsroller inom digital utveckling och ingått i olika ledningsgrupper. Kopplat till uppdragen ovan har han i två decennier haft förmånen att föreläsa om medieutveckling.

Göran Lindsjö

Göran Lindsjö

Senior rådgivare
goran.lindsjo@ai.se

Göran Lindsjö, Washington DC, är rådgivare åt bl a företagsledare och politiker i Nordamerika och Europa inom strategiska AI-frågor. Han har många års erfarenhet som serieentreprenör inom AI, styrelsearbete, advisory boards samt Regeringskansliet där han arbetat med styrningsfrågor inom digitalisering av svensk offentlig förvaltning. Han är ofta anlitad som inspiratör och föreläsare. Göran är även senior rådgivare till AI Sweden.

Jenny Wiik

Mikael Ljungblom

Senior rådgivare
mikael.ljungblom@ai.se

Mikael Ljungblom har arbetat som politiskt sakkunnig på näringsdepartementet, som pressereterare i riksdagen och som tjänsteman på Sveriges ständiga representation i Bryssel. Han har under flera år rört sig i skärningspunkten av samhällsutveckling, digitalisering och kommunikation. Idag arbetar Mikael som kommunikations- och public affairschef för Sveriges nationella AI-center, AI Sweden.

Ingrid Geeradts

Ingrid Geeraedts

Assisterande projektledare
ingrid.geeraedts@ai.se

Ingrid Geeraedts är kommunikatör på AI Sweden och läste globala studier med inriktning på internationella relationer. Hon har skrivit analyser och rapporter om teknisk diplomati, den politiska maktkampen inom AI-utveckling och EU:s användning av teknologi för ansiktsigenkänning.

Kontakta Future of Democracy

When you contact Future of Democracy, Lindholmen Science Park AB will process personal data about you. How we process your personal data and the rights you have as a data subject is described in our Privacy Policy.

Tack! Du kommer snart få svar från oss.
Oops! Något gick snett. Försök igen, eller skicka oss ett mejl på info@futureofdemocracy.se.