Göteborg, 20-21/10
|
SV
/
EN

Future of Democracy

Future of Democracy Summit samlar ledare och beslutsfattare från samhällets olika sektorer för att gemensamt ta sig an frågan hur digitaliseringen ska ske i samklang med framtidens demokrati.

Summit 2021

Sustainable citizenship in a digital age

Future of Democracy Summit är en årligen återkommande summit om framtidens demokrati, digitalisering och AI. Den första sammankomsten anordnades i oktober 2021.

  • Nationellt fokus med internationell utblick. Lokal och regional förankring.
  • Riktar sig till beslutsfattare och ledare inom näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor.
  • Personligt inbjudna gäster på plats. Innehållet tillgängliggörs i efterhand.

Keynotes och diskussioner från Future of Democracy Summit 2021

Round table discussion
Editing broadcast from Future of Democracy Summit
Camera filming a key note
People in front of screens
Discussion over fikaPeople in front of screens
Citat från rundabordssamtal:

“Vi har stora möjligheter i Sverige, stora nog att ha bra universitet, sjukvård av hög klass, men samtidigt så pass små att vi kan samla ihop oss. I det här rummet sitter ju typ alla. Men vi måste bli bättre på att ha självinsikt, Sverige är bra, men vi är inte bäst.”

“Samverkan kan inte vara ett mål i sig, utan är ett medel för att på ett effektivt sätt uppnå ett uttalat mål. Man behöver inte bara arbeta tillsammans kommuner och regioner emellan, utan även multidisciplinärt, där programmerare och kodare arbetar tillsammans med jurister och socialsekreterare.”

“Vi har väldigt starka kommuner i Sverige och det har skapat tillit i samhället, men samtidigt har olika regioner olika digitala plattformar, journalsystem osv. Det finns ingen standardisering, svårt att flytta och få med. Varje region har rätt att bestämma hur digitalisering ska ske i varje kommun, det fungerar inte.”

“Brist på kunskap på i ledarskapet. Frågor kring digitalisering och AI hamnar på IT-avdelningen istället för i styrelserummet. Ledare behöver förstå hur AI påverkar deras verksamhet och hur den kan användas för att effektivisera i deras verksamhet.”

“Det är värderingar, inte teknik, som bör driva digitaliseringen.”

Vi verkar för att…

Öka medvetandet kring frågor om digitalisering och automatisering, så att fler beslutsfattare och medborgare engagerar sig och tar ansvar för den digitala utvecklingen.

Accelerera samverkan, dialog och policyutveckling rörande digitalisering, AI och automatisering, av välfärden såväl som av kommersiella verksamheter.

Digitaliseringen sker i samklang med demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Sverige ska vara ett föregångsland för medborgerliga rättigheter och tillit i den digitala transformationen.

Pre-school kids

Om Future of Democracy

Future of Democracy vill värna och utveckla de demokratiska perspektiven i samhällets digitala och teknologiska omvandling.

Initiativtagare är de nationella forsknings- och innovationsplattformarna AI Sweden och Medier & demokrati. Tillsammans representerar de:

  • Dynamisk och neutral innovationsmiljö
  • Nationellt ledande forskning och utveckling inom tillämpad AI
  • Nationell samverkansplattform för medieinnovation och demokrati

Future of Democracy genomförs i samverkan med:

AI Sweden

Medier & Demokrati

Kungliga Ingenjörs­vetenskaps­akademin

Myndigheten för Digital Förvaltning

Göteborgs universitet

Västra Götalandsregionen

Malmö Universitet

Telenor

Kommittén Demokratin 100 år

International Youth Think Tank

Programgrupp

Karin Hübinette

Karin Hübinette

Projektledare
karin.hubinette@lindholmen.se

Karin Hübinette, konsult inom medie- och kommunikationsområdet har lång bakgrund som journalist. Karin har även arbetat som Client manager för reklambyrån Forsman & Bodenfors. Hon  är idag ordförande för Institutet för Mediestudier.

Robert Olsson

Robert Olsson

Senior rådgivare
robert.olsson@lindholmen.se

Robert Olsson är vd för Utgivarna. Han har många års erfarenhet i mediebranschen, ett flertal tidningar, TV4 och SVT. Under 25 år var Robert chef, huvudsakligen för nyhets- och samhällsredaktioner, har suttit i TV4:s programledning och SVT:s företagsledning och programledning. Robert är medlem i styrgruppen för Medier & Demokrati.

Jenny Wiik

Jenny Wiik

Senior rådgivare
jenny.wiik@lindholmen.se

Jenny Wiik är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet och Malmö universitet. Driver forskningsprojektet Automatiseringen av journalistiken vid plattformen Medier och demokrati. Hon har haft olika ledningsuppdrag, bl.a. utvecklat den internationella masterutbildningen MIJ, Master's program in Investigative journalism, vid Göteborgs universitet.

Göran Lindsjö

Göran Lindsjö

Senior rådgivare
goran.lindsjo@ai.se

Göran Lindsjö, Washington DC, är rådgivare åt bl a företagsledare och politiker i Nordamerika och Europa inom strategiska AI-frågor. Han har många års erfarenhet som serieentreprenör inom AI, styrelsearbete, advisory boards samt Regeringskansliet där han arbetat med styrningsfrågor inom digitalisering av svensk offentlig förvaltning. Han är ofta anlitad som inspiratör och föreläsare. Göran är även senior rådgivare till AI Sweden.

Press och kommunikation

Carl-Martin Vikingsson

Carl-Martin Vikingsson

Presskontakt
carl-martin.vikingsson@ai.se

Carl-Martin Vikingsson är pressekreterare på AI Sweden och konsult inom projektledning, kommunikation och public affairs. Han har bland annat jobbat som pressekreterare på regeringskansliet.

Ingrid Geeradts

Ingrid Geeraedts

Kommunikatör
ingrid.geeraedts@ai.se

Ingrid Geeradts är kommunikatör på AI Sweden och läser globala studier med inriktning på internationella relationer. Hon har skrivit analyser och rapporter om teknisk diplomati, den politiska maktkampen inom AI-utveckling och EU:s användning av teknologi för ansiktsigenkänning.

Kontakta Future of Democracy
Tack! Du kommer snart få svar från oss.
Oops! Något gick snett. Försök igen, eller skicka oss ett mejl på info@futureofdemocracy.se.
Världen stöps om. Digitaliseringen innebär nya utmaningar för demokratiska samhällen. Vi står inför fantastiska möjligheter och stora risker. Grundläggande värden står på spel.

Vi kan inte vänta.