Göteborg, 20-21/10
|
SV
/
EN

Future of Democracy

Future of Democracy samlar ledare och beslutsfattare från samhällets olika sektorer för att gemensamt ta sig an frågan hur Sverige kan moderniseras med hjälp av ny teknik och samtidigt slå vakt om demokratiska värden.

21 september
Demokratin och teknologin

Kan AI göra samhället mer demokratiskt?

Ny teknik som artificiell intelligens påverkar samhällsutvecklingen över hela världen. I snabb takt driver utvecklingen fram genomgripande förändringar inom allt från försvarsindustrin till sjukvård, transporter, klimatlösningar, skolundervisning, underhållningsbranschen och myndighetsbeslut.

Vart är vi på väg och vad står på spel?
En framtidsspaning med:

Sara Moricz, senior data scientist, Sensative
Maria Stellinger Ernblad, utvecklingschef Malmö
Henric Johnson
, Professor i Datavetenskap, Head of Science and Innovation Business Sweden
Micco Grönholm
, fd Head of Future Helsingborg

Moderator
Karin Hübinette, Future of Democracy

Eventet arrangeras tillsammans med Europaparlamentet.

Sänds live den 21 sept, 13:00-14:00.

Valdebatt

Vad vill politiken med tekniken?

Frågan om vad den tekniska utvecklingen ska leda till behöver drivas av politiska visioner, både för att säkra en demokratisk utveckling och för att Sverige ska ligga i framkant när det gäller innovation och konkurrenskraft.

Future of Democracy i samarbete med Internetstiftelsen ordnade den 22 augusti en valdebatt med fokus på frågan – vad vill politiken med tekniken?

Riksdagsledamöter från samtliga partier debatterade hur Sverige bäst kan moderniseras och hur vi når dit.

Panel:
Maria Stockhaus (M), Linda Westerlund Snecker (V), Denis Begic (S), Helena Gellerman (L), Liza-Maria Norlin (KD), Alireza Akhondi (C), Per Söderlund (SD), Emma Berginger (MP)

Deltog gjorde även Christian Landgren, vd ITeam och Tony Mc Carrick, digitaliseringsstrateg Södertälje Kommun.

Summit 2022

Future of Democracy Summit 2022

Framtiden för demokratin har kanske aldrig varit en mer brännande fråga än idag. I Ukraina slåss människor för sin frihet, i Ryssland stryps det fria ordet helt och här i Sverige ökar oron för vår egen säkerhet. 

  • Hur väl rustat står Sverige inför cyberhot och påverkanskampanjer?
  • Hur utsatt är vår demokrati och kan vi nyttja modern teknik till att stärka den? 

Vid sidan av den akuta situationen i världen behöver Sverige fortsätta utvecklas och moderniseras. Igen!

Hölls i Helsingborg, 13 juni.

Keynotes och diskussioner från Future of Democracy Summit 2022

Vi verkar för att…

Öka kunskapen kring frågor om samhällets utveckling i en tid präglad av snabba och genomgående förändringar, så att fler beslutsfattare och medborgare engagerar sig och tar ansvar för hur modern teknik kan och bör användas.

Accelerera samverkan, dialog och policyutveckling kring samhällets digitala transformation, modernisering och AI, av välfärden såväl som av kommersiella verksamheter.

Moderniseringen sker i samklang med demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Sverige ska vara ett föregångsland för medborgerliga rättigheter och tillit i den digitala transformationen.

Pre-school kids

Om Future of Democracy

Future of Democracy vill värna och utveckla de demokratiska perspektiven när samhället förändras och moderniseras.

Initiativtagare är de nationella forsknings- och innovationsplattformarna AI Sweden och Medier & demokrati. Tillsammans representerar de:

  • Dynamisk och neutral innovationsmiljö
  • Nationellt ledande forskning och utveckling inom tillämpad AI
  • Nationell samverkansplattform för medieinnovation och demokrati

Programgrupp

Karin Hübinette

Karin Hübinette

Projektledare
karin.hubinette@lindholmen.se

Karin Hübinette, konsult inom medie- och kommunikationsområdet har lång bakgrund som journalist och programledare inom SVT. Karin har även arbetat som Client manager för reklambyrån Forsman & Bodenfors. Hon är idag ordförande för Institutet för Mediestudier.

Cecilia Malmström

Cecilia Malmström

Senior rådgivare
cecilia.malmstrom@lindholmen.se

Cecilia Malmström har varit Europaparlamentariker, EU-minister och EU-kommissionär, senast med ansvar för internationell handel. Hon har en doktorsexamen i statskunskap och har arbetat på Göteborgs Universitet. Just nu är hon senior fellow på den amerikanska tankesmedjan PIIE.

Jenny Wiik

Martin Holmberg

Senior rådgivare
martin.holmberg@lindholmen.se

Martin Holmberg leder forsknings- och innovationsprogrammet Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park. Han har en mångårig bakgrund inom nyhetsmedier, som journalist och som redaktionell ledare, varav de flesta åren på Göteborgs-Posten. Han har haft chefsroller inom digital utveckling och ingått i olika ledningsgrupper. Kopplat till uppdragen ovan har han i två decennier haft förmånen att föreläsa om medieutveckling.

Göran Lindsjö

Göran Lindsjö

Senior rådgivare
goran.lindsjo@ai.se

Göran Lindsjö, Washington DC, är rådgivare åt bl a företagsledare och politiker i Nordamerika och Europa inom strategiska AI-frågor. Han har många års erfarenhet som serieentreprenör inom AI, styrelsearbete, advisory boards samt Regeringskansliet där han arbetat med styrningsfrågor inom digitalisering av svensk offentlig förvaltning. Han är ofta anlitad som inspiratör och föreläsare. Göran är även senior rådgivare till AI Sweden.

Jenny Wiik

Mikael Ljungblom

Senior rådgivare
mikael.ljungblom@ai.se

Mikael Ljungblom har arbetat som politiskt sakkunnig på näringsdepartementet, som pressereterare i riksdagen och som tjänsteman på Sveriges ständiga representation i Bryssel. Han har under flera år rört sig i skärningspunkten av samhällsutveckling, digitalisering och kommunikation. Idag arbetar Mikael som kommunikations- och public affairschef för Sveriges nationella AI-center, AI Sweden.

Ingrid Geeradts

Ingrid Geeraedts

Assisterande projektledare
ingrid.geeraedts@ai.se

Ingrid Geeraedts är kommunikatör på AI Sweden och läste globala studier med inriktning på internationella relationer. Hon har skrivit analyser och rapporter om teknisk diplomati, den politiska maktkampen inom AI-utveckling och EU:s användning av teknologi för ansiktsigenkänning.

Kontakta Future of Democracy
Tack! Du kommer snart få svar från oss.
Oops! Något gick snett. Försök igen, eller skicka oss ett mejl på info@futureofdemocracy.se.
Världen stöps om. Digitaliseringen innebär nya utmaningar för demokratiska samhällen. Vi står inför fantastiska möjligheter och stora risker. Grundläggande värden står på spel.

Vi kan inte vänta.