Vad är Future of Democracy?

Future of Democracy är ett samlande initiativ i gränslandet mellan teknik och demokrati, med målet att värna och utveckla de demokratiska perspektiven i samhällets digitala och tekniska omvandling. Initiativet verkar utan vinstintresse utifrån den neutrala utvecklingsmiljön Lindholmen Science Park med uppgiften att:

  • Vara nationellt ledande plattform för att tvärsektoriellt öka kunskap och utbyte i gränssnittet digitalisering, teknik, innovation och demokrati.
  • Vara en plattform vars neutralitet möjliggör ett kontinuerligt och kraftfullt  samhällsfokus på avgörande framtidsfrågor inom området.

Nyckelbegrepp för Future of Democracy

Vision

För att varken fastna i det förflutna eller tappa hopp om framtiden behövs en gemensam vision om framtidens demokrati. Vilka värderingar bör vara vägledande i den digitala transformationen och hur kan dessa bli konkreta byggstenar till ett inkluderande och hållbart samhälle för alla?

Tillit

Individens autonomi och medborgerliga rättigheter bygger mycket på tillit. I den digitala transformationen, hur bevaras och stärks tilliten till samhällets institutioner, det demokratiska systemet och människor emellan?

Innovation

För att anamma möjligheter och klara samhällets utmaningar behöver vi tänka bortom rådande strukturer och hitta nya lösningar. Hur kan innovationen av samhällets system och institutioner accelerera på ett demokratiskt hållbart sätt?

Delaktighet

Hur skapas en känsla av intresse, engagemang och vilja hos flera att vara med och forma de digitala strukturer som redan nu är en del av samhällets fundament?

Programgrupp

Future of Democracys programgrupp består av representanter från AI Sweden, Medier & Demokrati samt externa rådgivare.

Karin Hübinette

Karin Hübinette

Projektledare
karin.hubinette@lindholmen.se

Karin Hübinette, konsult inom medie- och kommunikationsområdet har lång bakgrund som journalist och programledare inom SVT. Karin har även arbetat som Client manager för reklambyrån Forsman & Bodenfors. Hon är idag ordförande för Institutet för Mediestudier.

Cecilia Malmström

Cecilia Malmström

Senior rådgivare
cecilia.malmstrom@lindholmen.se

Cecilia Malmström har varit Europaparlamentariker, EU-minister och EU-kommissionär, senast med ansvar för internationell handel. Hon har en doktorsexamen i statskunskap och har arbetat på Göteborgs Universitet. Just nu är hon senior fellow på den amerikanska tankesmedjan PIIE.

Jenny Wiik

Martin Holmberg

Senior rådgivare
martin.holmberg@lindholmen.se

Martin Holmberg leder forsknings- och innovationsprogrammet Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park. Han har en mångårig bakgrund inom nyhetsmedier, som journalist och som redaktionell ledare, varav de flesta åren på Göteborgs-Posten. Han har haft chefsroller inom digital utveckling och ingått i olika ledningsgrupper. Kopplat till uppdragen ovan har han i två decennier haft förmånen att föreläsa om medieutveckling.

Göran Lindsjö

Göran Lindsjö

Senior rådgivare
goran.lindsjo@ai.se

Göran Lindsjö, Washington DC, är rådgivare åt bl a företagsledare och politiker i Nordamerika och Europa inom strategiska AI-frågor. Han har många års erfarenhet som serieentreprenör inom AI, styrelsearbete, advisory boards samt Regeringskansliet där han arbetat med styrningsfrågor inom digitalisering av svensk offentlig förvaltning. Han är ofta anlitad som inspiratör och föreläsare. Göran är även senior rådgivare till AI Sweden.

Jenny Wiik

Mikael Ljungblom

Senior rådgivare
mikael.ljungblom@ai.se

Mikael Ljungblom har arbetat som politiskt sakkunnig på näringsdepartementet, som pressereterare i riksdagen och som tjänsteman på Sveriges ständiga representation i Bryssel. Han har under flera år rört sig i skärningspunkten av samhällsutveckling, digitalisering och kommunikation. Idag arbetar Mikael som kommunikations- och public affairschef för Sveriges nationella AI-center, AI Sweden.

Ingrid Geeradts

Ingrid Geeraedts

Assisterade projektledare
ingrid.geeraedts@ai.se

Ingrid Geeraedts är kommunikatör på AI Sweden och har läst globala studier med inriktning på internationella relationer. Hon har skrivit analyser och rapporter om teknisk diplomati, den politiska maktkampen inom AI-utveckling och EU:s användning av teknologi för ansiktsigenkänning.

Bakgrund

Idén till Future of Democracy uppstod under sommaren 2020. Initiativtagarna var de nationella forskningsplattformarna Medier & Demokrati och AI Sweden, som såg ett behov av att samla kunskap och perspektiv kring frågorna digitalisering och demokrati. 

I januari 2021 arrangerades ett första rundabordsmöte med tänkta samverkanspartners i syfte att inhämta synpunkter och idéer kring initiativet. Deltog gjorde representanter från Kommittén Demokratin 100 år, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Malmö Universitet, Göteborgs Universitet, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Telenor. Samtliga parter ställde sig mycket positiva till att samverka kring framväxten och genomförandet av Future of Democracy.

Under våren samma år gick Västra Götalandsregionen in som extern medfinansiär vilket resulterade i att det första Future of Democracy Summit arrangerades och genomfördes på Lindholmen Science Park 20-21 oktober 2021.

Läs mer om resultatet av Summit 2021.

Om Future of Democracy Summit

Ledare från näringsliv, offentlig sektor, akademi, media och civilsamhälle deltog i rundabordssamtal om avgörande framtidsfrågor för Sverige. Samtalen varvades med intervjuer kring ledarskap, lagstiftning, utbildning, innovation och integritet, för att nämna några ämnen. Rundabordssamtalen modererades och dokumenterades av protokollförare enligt Chatham House Rules.

Frågor, förslag, funderingar?

When you contact Future of Democracy, Lindholmen Science Park AB will process personal data about you. How we process your personal data and the rights you have as a data subject is described in our Privacy Policy.

Tack! Du kommer snart få svar från oss.
Oops! Något gick snett. Försök igen, eller skicka oss ett mejl på info@futureofdemocracy.se