Vanliga frågor om Future of Democracy Summit

Vilka deltar på mötet?

Inbjudningar är personliga och går till ledare/beslutfattare inom olika samhällssektorer, offentlig sektor, akademi, näringsliv, civilsamhälle och politiken. Vi har valt att vända oss till människor som på olika sätt har en ledande roll när det gäller demokratifrågor och/eller digital utveckling. Frågan om hur Sverige ska moderniseras med hjälp av ny teknik behöver diskuteras gemensamt med personer som besitter olika kompetenser och erfarenheter. Med en stor bredd bland de inbjudna säkrar vi ett brett perspektiv på frågorna. Innehåll från mötet hittar du här.

Vad kan jag förvänta mig av mötet?

Under mötet förväntas alla inbjudna deltagare aktivt delta i diskussioner, dela med sig av egen erfarenhet och kunskap, lyssna på andra och våga utforska nya tankar och idéer. Efter mötet förväntas deltagarna sprida insikter och kunskap i den organisation man själv verkar. Det långsiktiga målet är att initiera allianser och gemensam handling med syfte att stärka demokratin i digitaliseringens tidevarv.

Kan man delta endast en del av mötet?

Mötet är byggt kring rundabordssamtal där deltagarnas erfarenheter och perspektiv spelar en stor roll. Både för kvaliteten på diskussionerna och för allas egen behållning, så ser vi helst att man deltar från början till slut. Upplägget av ämnen och frågeställningar kommer också att följa en logisk ordning.

Är Future of Democracy Summit kostnadsfritt?

Ja, deltagandet är kostnadsfritt. Det utgår heller inga arvoden. Vi bjuder på lunch och middag under.

Frågor, förslag, funderingar?

When you contact Future of Democracy, Lindholmen Science Park AB will process personal data about you. How we process your personal data and the rights you have as a data subject is described in our Privacy Policy.

Tack! Du kommer snart få svar från oss.
Oops! Något gick snett. Försök igen, eller skicka oss ett mejl på info@futureofdemocracy.se