2023

29-30
maj
Save the date…

Future of Democracy Summit

29-30 maj 2023, Lindholmen, Göteborg

Twin transition i en perfekt storm.
Sverige och Europa behöver göra en dubbel omställning – grön och digital. Och det i en perfekt storm av samhällsutmaningar – lågkonjunktur, energikris, en utmanad demokrati med minskad tillit, ökad polarisering och ett brutalt krig som ingen ser slutet på.

Hur ska demokratin fortsatt vara relevant. Är vi rätt rustade för att möta de snabba förändringarna. Vad står på spel?

Rundbordssamtal med ledare engagerade i Sveriges framtid.

Anmäl ditt intresse

2022

22
aug
Valdebatt

Vad vill politiken med tekniken?

Frågan om vad den tekniska utvecklingen ska leda till behöver drivas av politiska visioner, både för att säkra en demokratisk utveckling och för att Sverige ska ligga i framkant när det gäller innovation och konkurrenskraft.

Future of Democracy i samarbete med Internetstiftelsen ordnade den 22 augusti en valdebatt med fokus på frågan – vad vill politiken med tekniken?

Riksdagsledamöter från samtliga partier debatterade hur Sverige bäst kan moderniseras och hur vi når dit.

Panel:
Maria Stockhaus (M), Linda Westerlund Snecker (V), Denis Begic (S), Helena Gellerman (L), Liza-Maria Norlin (KD), Alireza Akhondi (C), Per Söderlund (SD), Emma Berginger (MP)

Deltog gjorde även Christian Landgren, vd ITeam och Tony Mc Carrick, digitaliseringsstrateg Södertälje Kommun.

2022

13
jun
Summit 2022

Future of Democracy Summit 2022

Framtiden för demokratin har kanske aldrig varit en mer brännande fråga än idag. I Ukraina slåss människor för sin frihet, i Ryssland stryps det fria ordet helt och här i Sverige ökar oron för vår egen säkerhet. 

  • Hur väl rustat står Sverige inför cyberhot och påverkanskampanjer?
  • Hur utsatt är vår demokrati och kan vi nyttja modern teknik till att stärka den? 

Vid sidan av den akuta situationen i världen behöver Sverige fortsätta utvecklas och moderniseras. Igen!

Hölls i Helsingborg, 13 juni.

Keynotes och diskussioner från Future of Democracy Summit 2022