2024

13
maj
13 maj kl.19.00 på Kulturhuset i Stockholm

EU-debatt om demokrati, AI och Europas framtid

EU-debatt, EU-politiker

Se debatten på vår YouTube-kanal

Europa står inför en utmanande tid, en åldrande befolkning, maktcentrum som förskjuts från det globala nord till det globala syd. Klimatförändringar, säkerhetshot - både militära och digitala blir alltmer akuta. Demokratin är på tillbakagång i världen, kommer Europa stå pall och hur ska utmaningarna mötas?

Samtidigt pågår en kapplöpning inom AI-området, ett fåtal globala tech-bolag leder utvecklingen och Europa halkar efter. AI spås ge stora samhällsvinster på flera områden, men utvecklingen oroar också. Går den att kontrollera?

Hur säkrar vi integritet och mänskliga rättigheter utan att gå miste om utveckling och nytänkande? Hur många jobb försvinner och kommer alla klara de nya? Vad vill de svenska EU-kandidaterna och deras partier?

Välkomna till vårens mest spännande EU-debatt!

Deltagande politiker är bl a:
Alice Teodorescu Måwe (KD)
Pär Holmgren (MP)
Arba Kokalari (M)
Heléne Fritzon (S)
Dick Erixon (SD)
Linus Svantesson (C)
Jörgen Warborn (M)
Isabella Lövin (MP)

2023

21
nov
AI och samhället

Future of Democracy på Internetdagarna

21 nov 2023, Internetdagarna

Artificiell intelligens utvecklas i rasande takt och kommer påverka alla samhällssektorer. Att förstå den nya teknologin, möjligheterna och utmaningarna är avgörande och därmed en demokratisk fråga.

Under Internetdagarna diskuterar vi hur univeristet och högskolor ska förhålla sig till den nya teknologin, vad som måste läras ut för att rusta studenterna för framtiden.
Arbetsgivare och facket ger sin bild av framtidens arbetsmarknad och vilken kompetens som kommer att behövas - eller kanske bli irrelevant?

Även våra folkvalda behöver förstå vad en ökad använing av AI kommer att innebära. Vad vill de ha teknologin till och vilken roll kan och bör politiken spela? Möt tre riksdagsledamöter i en debatt om en spännande och komplicerad framtid!

AI kommer att påverka allas våra dagliga liv, men hur redo är vi människor att hantera ny teknologi? Finns det fog att tro på de dystopiska bilderna av framtiden? Vilket manövreringsutrymme har vi egentligen och vad gör vi av det?Vad kan vi lära av föregångsländer som Kanada, först i världen med seriösa strategier kring etisk AI-utveckling.

För mer info om deltagare och anmälan, klicka på länken nedan.

Läs mer

2022

22
aug
Valdebatt

Vad vill politiken med tekniken?

Frågan om vad den tekniska utvecklingen ska leda till behöver drivas av politiska visioner, både för att säkra en demokratisk utveckling och för att Sverige ska ligga i framkant när det gäller innovation och konkurrenskraft.

Future of Democracy i samarbete med Internetstiftelsen ordnade den 22 augusti en valdebatt med fokus på frågan – vad vill politiken med tekniken?

Riksdagsledamöter från samtliga partier debatterade hur Sverige bäst kan moderniseras och hur vi når dit.

Panel:
Maria Stockhaus (M), Linda Westerlund Snecker (V), Denis Begic (S), Helena Gellerman (L), Liza-Maria Norlin (KD), Alireza Akhondi (C), Per Söderlund (SD), Emma Berginger (MP)

Deltog gjorde även Christian Landgren, vd ITeam och Tony Mc Carrick, digitaliseringsstrateg Södertälje Kommun.

2022

13
jun
Summit 2022

Future of Democracy Summit 2022

Framtiden för demokratin har kanske aldrig varit en mer brännande fråga än idag. I Ukraina slåss människor för sin frihet, i Ryssland stryps det fria ordet helt och här i Sverige ökar oron för vår egen säkerhet. 

  • Hur väl rustat står Sverige inför cyberhot och påverkanskampanjer?
  • Hur utsatt är vår demokrati och kan vi nyttja modern teknik till att stärka den? 

Vid sidan av den akuta situationen i världen behöver Sverige fortsätta utvecklas och moderniseras. Igen!

Hölls i Helsingborg, 13 juni.

Keynotes och diskussioner från Future of Democracy Summit 2022