Future of Democracy Summit - 2022

13 juni 2022
Helsingborg

Framtiden för demokratin har kanske aldrig varit en mer brännande fråga än idag. I Ukraina slåss människor för sin frihet, i Ryssland stryps det fria ordet helt och här i Sverige ökar oron för vår egen säkerhet. 

Hur väl rustat står Sverige inför cyberhot och påverkanskampanjer?Hur utsatt är vår demokrati och kan vi nyttja modern teknik till att stärka den? Vid sidan av den akuta situationen i världen behöver Sverige fortsätta utvecklas och moderniseras.


Kan ny teknik lösa bristen på arbetskraft i välfärden? Kan vården bli säkrare med mer delad data? Blir skolan mer demokratisk med digitala verktyg? Är det bra att myndigheter bygger ett eget moln? Hur tas medborgarna i anspråk och hur blir utvecklingen transparent och demokratisk? 

Samhället går också i otakt. Samtidigt som Sverige har producerat fler succébolag inom tech per capita än Silicon Valley så pekar rapport efter rapport på att det offentliga Sverige halkar efter.

Vad kan vi göra för att krympa gapet? Hur gör vi det på ett demokratiskt hållbart sätt? Och vad vill politiken med tekniken? Avgörande framtidsfrågor som kommer att definiera vårt samhälle och som måste diskuteras. 

Den 13 juni samlades flera av Sveriges bästa samhällsbyggare, ledare från näringsliv, offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och företrädare för riksdagens partier för att tillsammans hitta nya vägar framåt. Formen var rundabordssamtal, varvat med korta intervjuer. Målet var inte att hitta alla svar, utan snarare att  identifiera möjligheter och utmaningar för framtiden.

Du hittar programmet i sin helhet här.

Future of Democracy Summit 2022 är för endast personligt inbjudna.

Keynotes, Summit 2022

An age of unpeace
An age of unpeace | Mark Leonard
Hur ska Sverige skärpa sitt cyberförsvar - vad vill våra folkvalda?
Hur ska Sverige skärpa sitt cyberförsvar | Niels Paarup-Petersen, Pontus Andersson
Teknologin och säkerhet - vad står på spel?
Teknologin och säkerhet - vad står på spel? | Alexander Stubb
Demokratin under attack
Demokratin under attack | Åsa Wikforss
Techjättarna och den nya eran
Techjättarna och den nya eran| Sara Övreby, Janne Elvelid, Carl Heath
Varför störtdök IT-Sverige - och vad står på spel?
Varför störtdök IT-Sverige | Micco Grönholm, Judith Wolst
Kulturkrocken - rapport från verkligheten
Kulturkrocken - rapport från verkligheten | Måns Adler
“Vågar inte och förstår inte”
“Vågar inte och förstår inte” | Johan Magnusson, Olof Hernell
Hellre död än kränkt?
Hellre död än kränkt? | Louise Callenberg
Hur fan får vi pang för pengarna?
Hur fan får vi pang för pengarna? | Leif Östling
Hur ska Sverige utvecklas -  vad vill våra folkvalda?
Hur ska Sverige utvecklas | Agneta Niklasson, Helena Gellerman, Liza-Marie Norlin
Vem botar den sjuka vården?
Vem botar den sjuka vården? | Markus Lingman, Kalle Conneryd-Lundgren
Innovera inhouse - eller ta hjälp utifrån?
Innovera inhouse - eller ta hjälp utifrån? | Charlotta Tönsgård, Daniel Forslund
Hur ska Sveriges utvecklas  - vad vill våra folkvalda?
Hur ska Sveriges utvecklas | Linda Westerlund Snecker, Maria Stockhaus, Denis Begic
Data that prolonges your life
Data that prolonges your life | Dr. Mark Wolff
Vad har Bolagsverket och Uber gemensamt?
Vad har Bolagsverket och Uber gemensamt? | Erika Sjödin
En ljusnande framtid är vår?
En ljusnande framtid är vår? | Binette Seck, Orren Shalit

Bilder från 2022

Om Future of Democracy Summit

Ledare från näringsliv, offentlig sektor, akademi, media, civilsamhälle och politiken deltar i rundabordssamtal om avgörande framtidsfrågor för Sverige.

Future of Democracy Summit 2022 arrangeras av AI Sweden och Medier & Demokrati, i samverkan med Helsingborgs stad, Region Skånes Kulturförvaltning, Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Future of Democracy.

AI Sweden logoMedia and democracy logo

Kontakta Future of Democracy

When you contact Future of Democracy, Lindholmen Science Park AB will process personal data about you. How we process your personal data and the rights you have as a data subject is described in our Privacy Policy.

Tack! Du kommer snart få svar från oss.
Oops! Något gick snett. Försök igen, eller skicka oss ett mejl på info@futureofdemocracy.se